A song of devotion, Saraswatī Vandanā, सरस्वती वन्दना

By |2019-11-06T15:59:58-08:00February 9th, 2016|Categories: Saraswatī|Tags: , , , , , , , , , |

Saraswati Vandana—A Song of Devotion, for Beautiful Saraswatī सरस्वती वन्दना या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। या ब्रह्माच्युत [...]